KURULUŞ

Güçlü ve köklü örgütlenme yapısı, deneyimleri, sürekli artan kadrolarıyla ulusal konut politikamıza yön vermek ve sağlıklı kentleşme kavramını yerleştirmek amacıyla 03 Mayıs 1985 tarihinde 14 kurucu birliğin katılımı ve 8. Cumhurbaşkanımızın merhum Turgut ÖZAL'ın Onur Başkanlığında kurulmuş olan S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliğinin adının başına; 22.12.1985 tarih ve 18966 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 85/10081 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TÜRKİYE ibaresi eklenmiş ve böylelikle kısaca TÜRKKONUT olarak anılmaya başlanmıştır.


Kuruluş amacımız; ülke genelinde konut üretimine yönelik politikaları üst seviyede yönlendirmek, bu alanda yurt ekonomisine katkıda bulunmak, inşaat sektörünü ekonomik ve rasyonel bir hale getirmek, konut kooperatifçiliğini disipline etmek, denetlemek, sosyal faaliyetlerde bulunmak, yatırımlar yapmaktır.


En önemli amacımız ise; Yapı kooperatifi ortaklarının birikimlerini garanti altına almak, her vatandaşımızın ucuz, sağlam, güvenilir, kaliteli bir yuvaya kavuşmasını ana sözleşme ve yasa hükümlerine bağlı olarak düzenli bir biçimde yürütmektir.


1163 Sayılı Kanun ve bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 3476 sayılı kanun muvacehesinde, Türkiye'de ilk kurulan ve en büyük olma özelliğini taşıyan merkez birlik, kamuoyunda TÜRKKONUT olarak bilinen Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği'dir.


TÜRKKONUT, bugün 12 birlik ve 1347 kooperatifi aracılığıyla 225.000 ortağının 200.000'ine anahtar ve tapusunu teslim eden ve halen 25.000 konutun da yapımını denetleyen, mühendislik, müşavirlik, projelendirme, arsa bulma, kredi bulma konularında ve Genel Altyapı, Sosyal Altyapı, Çevre düzeni ile Üst Yapı Yatırımlarının en uygun bir biçimde sürdürülmesine yönelik her türlü hizmeti sunmuş ve geride bıraktığı 29 yıl içinde 200.000 aileyi konut sahibi yapmıştır.