PROJELER
Proje Adı ERYAMAN PROJESİ
Fotoğraflar
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
 • ERYAMAN PROJESİ
Proje Kapsamı Konut politikamızın temel esası ekonomik gücü yeterli olan vatandaşlarımızın erişebileceği hedeflere, dar ve orta derecede gelirli vatandaşlarımızın da erişebilmesine imkan ve fırsat yaratmaktır.

TÜRKKONUT öncelikle Ankara Eryaman Toplu Konut Bölgesindeki 6111 konutluk arsaların bağlı kooperatiflere dağıtım işlerini tamamlamış ve konutların inşaatlarına başlanılarak kısa sürede bitirilmiştir.

Bölgede ulaşımı sağlayacak ana yolların açım çalışmaları ile Yağmursuyu, İçme suyu, Kanalizasyon, Elektrik, Doğalgaz, PTT gibi Genel Altyapı inşaatları ile ilgili çalışmalar ise öngörülen sürede tamamlanmıştır.

Tüm genel altyapıların, ilgili kamu kuruluşlarına devirleri yapılmış, ayrıca TÜRKKONUT tarafından yaptırılan 9 adet parkın da inşaatı bir yıl içinde bitirilerek Etimesgut Belediyesine devir işlemi sonuçlanmıştır.

Eryaman Projesi bünyesinde yer alan ve TÜRKKONUT tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurumlarına bedelsiz devredilmesi öngörülen sosyal tesislerden, 2 adet 32 derslikli kapalı ve açık spor salonları bulunan ilköğretim okulları ile 8 derslikli 2 adet anaokulu ve modernize edilmiş 2 adet sağlık tesislerinin inşaatları tamamlanarak Ağustos/2008 tarihi itibariyle bölge halkının hizmetine sunulmuştur.

LABORATUAR ÇALIŞMALARI:
2006 Yılının 11 aylık dönemi içerisinde kooperatiflerce yürütülen konut inşaatlarında 2900 ton demir ve 29.200 m3 hazır beton kullanılmıştır. Betonlardan alınan toplam 1456 adet küp numunesi üzerinde yapılan basınç testleri sonucu herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamış, ancak demirlerden alınan 1850 adet numune üzerinde yapılan çekme testleri sonucu 232 adet numunede standart dışı değerlere rastlanılmıştır. Genelde %13'lük bir pay oluşturan sözkonusu demirlerin kullanılmasına izin verilmeyerek inşaat alanlarından uzaklaştırılması sağlanmıştır.

YOLLAR:
Önceki yıllarda açım çalışmaları tamamlanan toplam 12.672 mt. uzunluğundaki yollara 2005 yılı içerisinde 18.000 ton ve 2006 yılında 3.450 ton olmak üzere toplam 21.450 ton asfalt dökülmüş ve toplam 84.000 m² beton parke döşenmiştir. 14.700 m² tretuvar imalatı gerçekleşmiş 46 km.'si 2005'de 4.120 mt.'si 2006 yılında olmak üzere toplam 50.120 mt. prefabrik bordür taşı döşenmiştir.

Merkez Birliğimizce inşa edilen yollardan; 12nmt. ve daha geniş olan yollar 10.02.2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesine, 12 mt.'nin altında genişliğe sahip olan yolların ise 15.02.2006 tarihinde Etimesgut Belediyelerine devirleri yapılmıştır.

KANAL + YAĞMURSUYU:
Bugüne kadar 21.006 mt. Adalararası Kanal ve Yağmursuyu hattı (8.526.00 mt. Kanal+12.480.00 mt.Yağmursuyu) ile toplam 2.467 mt. uzunluğunda Yağmursuyu ızgara bağlantısı döşenmiş olup, Kanal ve Yağmursuyu şebekesine ait işletme projeleri onaylanmak üzere ASKİ Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. ASKİ'ce teşkil edilen kabul komisyonu çalışmalarını 16.12.2005 tarihinde tamamlamış olup, bu tarih itibariyle Kanalizasyon Şebekesinin bakım, onarım ve işletme sorumluluğu anılan İdareye geçmiştir.

İÇMESUYU:
Merkez Birliğimize tahsisli olan alanlarda adalararası yollarda 2005 yılı sonuna kadar toplam 9.962 mt. İçmesuyu hattı döşenmiştir. 07.12.2005 tarihinde adalararası içmesuyu şebeke hattının kesin kabul işlemleri bitirilerek tutanakları idarenin onayına sunulmuş ve 13.12.2005 tarihi itibariyle onaylanarak, Merkez Birliğimizce inşa ettirilen İçme suyu şebekesinin tüm bakım ve işletme hizmetleri ASKİ'ye devredilmiştir.

ELEKTRİK:
Bölgede yer alan 20 adet imar adası üzerinde Merkez Birliğimiz ortağı kooperatiflerce inşa edilen 6111 konut ve sosyal tesislerde tüketilecek olan 25 mva elektrik gücünü temin edecek muhtelif güçte 23 adet trafo hücresi ile bu hücreler arasına döşenen 35 km orta gerilim kablosu ve diğer donanımlardan oluşan elektrik şebekesinin imalatı tamamlanmış, şebekenin BAŞKENT (EDAŞ) Sincan İşletme Müdürlüğünce 28.04.2005 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve tesis 08.05.2006 tarihli protokol çerçevesinde BEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Merkez Birliğimizce yaptırılan yollar ve bu yollara bağlı otoparkların aydınlatılması için tek konsollu ve çift konsollu olmak üzere 701 adet galvaniz aydınlatma direği ile 312 adet dekoratif aydınlatma direği monte edilmiş ayrıca, 17.500 mt. alçak gerilim kablosu döşenmiş ve 34 adet abone dağıtım panosunun imalat ve montajları tamamlanmış olup, tesisin BEDAŞ'ca geçici kabulü 15.02.2006 tarihinde yapılmış ve tesis enerjilendirilerek işletmeye alınmıştır.

Tesisin BEDAŞ'a devri yapılmıştır.

TELEKOM:
Ortak kooperatiflerce yapımı sürdürülen konutlar ile sosyal tesislerdeki haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak olan telekom altyapı şebekesi bünyesinde 26.535,30 mt. Ø 100 mm. Pe boru döşenmesi, 63 adet A-64 tipi menhol ve 30 adet T-64 tipi menhol imalatları Merkez Birliğimizce yaptırılmış olup,Sincan Telekom Müdürlüğü tarafından Telekom altyapı şebekesinin kabulüne ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve Sincan Telekom Müdürlüğünce 18.01.2006 tarihinde kabul işlemi tamamlanarak ilgili Müdürlükçe teslim alınmıştır.

DOĞALGAZ:
Doğalgaz şebekesinin büyük bir bölümü 2004 yılı içerisinde tamamlanmış ve toplam 8.749 mt. doğalgaz borusu döşenmiştir. 01.12.2006 tarihi itibariyle toplam 180 blok'un servis hattı çekilip gaz verilmiş ve iskan edilebilir durumdaki tüm konutlarda doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır.

MUHTELİF PEYZAJ İŞLERİ:
Sosyal Tesisler

2006 Yılı programında olan 9 adet park düzenleme işi ile ilgili proje ihale ve imalatlar tamamlanmış olup, geçici kabul muayeneleri yapılmıştır. Aynı yılın vejetasyon dönemi başında (İlkbahar aylarında) kesin kabulleri yapılıp Etimesgut Belediyesine devredilmiştir.

46487 Ada; 2 no'lu parselde : 32 Derslikli İlköğretim Okulu ve Spor Salonu
46487 Ada; 3 no'lu parselde : 8 Derslikli Anaokulu
46487 Ada; 4 no'lu parselde : Sağlık Ocağı gibi sosyal tesisler TÜRKKONUT tarafından yaptırılmıştır.
46458 Ada Üzerinde inşa edilmesi öngörülen eğitim ve sosyal tesisler TOKİ tarafından tamamlanmıştır
45884 Ada 1 Parsel Hizmet Binası yaptırılmak koşulu ile Etimesgut Belediye Başkanlığına devredilmiştir.
46513 Ada 1 Parsel : Eğitim tesisleri yaptırılmak üzere Ankara Valiliğine devredilmiştir.
46509 Ada :Cami yaptırılmak üzere imar planı değiştirilen arsa üzerine inşa edilecek dini tesis, finansmanı Türkkonut'ça karşılanmak suretiyle TOKİ tarafından yaptırılmıştır.
46522 Ada; 2 no'lu parselde : 8 Derslikli Anaokulu
46522 Ada; 3 no'lu parselde : 32 Derslikli İlköğretim Okulu ve Spor Salonu
46522 Ada; 4 no'lu parselde : Sağlık Ocağı gibi sosyal tesisler TÜRKKONUT tarafından yaptırılmıştır.
16556 Ada 1 Parsel : İmar planında Meslek Lisesi yapılması öngörülen arsa, Ankara Valiliğine devredilmiş olup, adıgeçen eğitim tesisi Valilikçe yaptırılacaktır.


Yukarıda adı geçen ve TÜRKKONUT tarafından yaptırılan 2 adet İlköğretim Okulu, 2 adet spor salonu, 2 adet Ana Okulu ve 2 adet Sağlık Ocağı gibi Sosyal Tesisler ilgili Kamu Kurumlarına BEDELSİZ devredilmiştir.