HABERLER
2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı
Değerli Kooperatif Ortakları; Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 2012 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır. Bu tarihi kararı ile BM, kooperatiflere ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü de teyit etmiştir. Uluslararası Kooperatifler Yılı kutlamalarının ana teması olarak da "Kooperatif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar" ifadesi kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı'nın amaçlarını şu üç başlık altında toplamak mümkündür:

  1. Her düzeyde ve geniş halk kesimleri arasında kooperatifler hakkında farkındalık yaratılması;
  2. Sürdürülebilir kalkınmaya ve yoksulluğun giderilmesine, kırsal ve kentsel alanlarda refahın artırılmasına katkıda bulunan sosyo-ekonomik kuruluşlar olarak kooperatiflerin desteklenmesi;
  3. Devletlere, kooperatiflerin gelişmesini sağlayacak uygun yasal altyapının oluşturulmasında yardımcı olunması.

Bu amaçlara ulaşmak için yapılacak çalışmaları etkin biçimde sürdürmek üzere ülkemizde ulusal düzeyde bir Kutlama Komitesi oluşturulmuş ve Sekretaryasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) üstlenmiştir. Kooperatiflerden sorumlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yer aldığı 11 kişilik Komitede ayrıca, kooperatifler ve diğer ilgili kamu kuruluşları da temsil edilmekte ve Komite çalışmaları akademisyen ve uzman üyeler tarafından desteklenmektedir.

Ülkemizdeki tüm kooperatiflerin ve ortaklarının, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında kooperatif bilincinin artırılmasına ve yaygınlaştırılmasına, kooperatif işletme türünün geliştirilmesine ve kooperatiflerin küresel ve yerel sorunların çözümüne yönelik toplantı, konferans, çalıştay gibi eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemeleri veya düzenlemesine katkıda bulunmaları beklenilmektedir.

Bilindiği üzere kooperatifler; üreticilere, tüketicilere, küçük işletmelere ve diğer menfaat sahiplerine olduğu kadar, atıl kaynakların harekete geçirilmesine, mikro kredi ve finansman imkânlarının genişletilmesine, sermaye birikiminin sağlanmasına, yeni istihdam alanları oluşturulmasına, üretimin arttırılmasına, tarımın ve küçük çaplı üretimlerin sanayiye entegrasyonuna, piyasaların olumlu yönde regülâsyonuna, girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesine, sosyal sermayenin arttırılmasına, gelirin daha adil paylaşımına, yoksulluğun azaltılmasına, refahın toplum tabanına ulaştırılmasına ve dolayısıyla ülkelerin bir bütün olarak kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır ve sağlamaktadır.

Birçok gelişmiş ülkede, kooperatiflerin, kamu sektörü ve kar amaçlı özel sektörün yanı sıra üçüncü bir sektörü oluşturduğu ve sosyo-ekonomik yönden ülkenin gelişim sürecine önemli katkı yaptıkları görülmektedir. Bu çerçevede, kooperatifler kendine özgü yapılarıyla sürdürülebilir ekonominin de temsilcileridirler.

2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı ile ilgili her türlü görüş ve önerileriniz ile 2012 yılı içerisinde veya ileriki yıllarda yapmayı planladığınız faaliyetler konusunda Ulusal Komiteyi bilgilendirmenizi istiyoruz. Uluslararası Kooperatifler Yılı ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkiye2012koop.org" adresinden ulaşmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu vesileyle kooperatifinize sahip çıkmanız, bulunduğunuz sektörde aktif roller üstlenerek daha iyi bir Türkiye için çalışmanız dileğiyle.

"2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı'mız kutlu olsun."
Okunma: 8756     Tarih: 01.12.2012